Kim jesteśmy?

 1. Światłowód Inwestycje sp. z o.o. jest spółką działającą na rynku hurtowym.

  Usługi oferujemy wyłącznie operatorom telekomunikacyjnym, którzy w oparciu o naszą infrastrukturę dostarczają internet użytkownikom. Dzięki temu odbiorcy indywidualni mają możliwość wyboru dostawcy Internetu i usług dodatkowych. Swoboda wyboru? Zawsze na pierwszym miejscu.

 2. Światłowód Inwestycje to najbardziej innowacyjne przedsięwzięcie na rynku telekomunikacyjnym w Polsce.

  Naszą misją jest poprawa jakości życia Polaków poprzez rozbudowę sieci światłowodowej na terenie całej Polski. Powstanie Światłowód Inwestycje to także stworzenie nowych miejsc pracy w Spółce i setek miejsc pracy u Partnerów przedsięwzięcia. Chcesz współtworzyć wyjątkowy projekt? Zobacz nasze oferty!

 3. Światłowód Inwestycje to my! Na jakie wartości stawiamy?

  Przede wszystkim na szacunek dla naszych współpracowników i odbiorców, troskę o innych. Normy te towarzyszą nam na co dzień, są widoczne w tym jak traktujemy naszych kontrahentów i siebie nawzajem. Są priorytetami w naszych relacjach, warunkują nasze nastawienie do podejmowanych wyzwań, potęgują profesjonalizm i rzetelność. Staramy się nawiązywać długoterminowe relacje oparte na uczciwości i zrozumieniu. Wsłuchujemy się w Twoje potrzeby!

Jak się u nas pracuje?

Światłowód Inwestycje to przestrzeń dla ludzi ciekawych świata, pełnych pasji i zaangażowania. Łączą nas także wspólne wartości w pracy i głowy pełne pomysłów po pracy.
Sportowcy-amatorzy, podróżnicy, odkrywcy, ludzie z hobby zwyczajnym i niezwyczajnym – lubimy tę różnorodność. Cenimy też otwarte umysły i umiejętność spojrzenia na dany problem z różnych perspektyw. Dzięki takim ludziom każdego dnia tworzymy cyfrowy świat dla swoich klientów, czyniąc go nowoczesnym, przystępnym i innowacyjnym.

Światłowód Inwestycje jest rozwijającą się organizacją, która buduje swoją pozycję na rynku, dlatego chcemy, żeby łączyły nas:

 • wspólne cele i działania skoncentrowane na ich osiąganiu,
 • poczucie odpowiedzialności za wynik końcowy i efekty pracy całego zespołu,
 • chęć do podejmowania wyzwań, ciągłego uczenia się, doskonalenia i rozwoju.

Spółka Światłowód Inwestycje jest zwinnym i dynamicznie działającym przedsiębiorstwem z płaską strukturą organizacyjną. To dla nas ważne, żeby każdy w firmie miał realny wpływ na kształt i sposób jego funkcjonowania.

Główny cel? Komercjalizacja zasięgu do operatorów detalicznych działających na terenie Polski, budowa sieci oraz obsługa jej finansowania.

Nasi klienci - operatorzy

Światłowód Inwestycje to operator hurtowy. Udostępnia swoją sieć innym operatorom, którzy oferują na niej swoje usługi m. in. dostępu do Internetu klientom indywidualnym czy firmom. Obecnie na naszych łączach swoje usługi mogą oferować:

Struktura.

Sprzedaż i Relacje z Klientami

Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami-operatorami. Reprezentowanie Spółki w kontaktach biznesowych. Maksymalizacja zajętości budowanej sieci poprzez mobilizowanie wielu operatorów.

Sieć i Operacje

Nadzór nad rozwojem, rozbudową i utrzymaniem sieci światłowodowej. Reprezentowanie spółki w kontaktach z interesariuszami zewnętrznymi, takimi jak lokalne władze i gestorzy nieruchomości.

Obszar wsparcia

Obsługa finansowania programu inwestycyjnego. Organizacja oraz realizacja procesów z zakresu bieżącego funkcjonowania spółki w obszarze formalnym, finansowym oraz organizacyjnym.

Kontakt.

Siedziba główna

Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Napisz do nas

Masz pytania dotyczące
współpracy z nami?
Zapraszamy do kontaktu:
kontakt@s-i.pl

KRS 0000861724
REGON 387117660
NIP 5252837160

Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
Kancelaria S-I
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

 

Zgłoś Zagrożenia Życia lub Bezpieczeństwa

(np. zerwane kable światłowodowe, uszkodzona studzienka)

Czy potrzebne są dodatkowe informacje?

Wypełnij krótki formularz, a my postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.