Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych.

Dane osobowe, które przekazujemy różnym podmiotom stanowią jedną z cenniejszych wartości dla każdego z nas. Każdy człowiek ma prawo do prywatności, sfery chronionej przepisami prawa. Ochrona danych osobowych od zawsze jest naszym priorytetem, stanowi istotny element naszej wiarygodności i zaufania.

Przez obserwowany zwłaszcza w ostatnim czasie rozwój technologii informacyjnych: sieci komputerowych, internetu i telefonii komórkowej oraz cloud computingu itp. wzrosło znaczenie ochrony danych osobowych, doprowadzając do zmian w przepisach prawa. W związku z tym, od 25 maja 2018r. stosowane jest Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, tzw. „RODO”.

Co to jest RODO?

RODO (ang. GDPR) to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy będą stosowane od 25 maja 2018 r.

RODO w sposób bezpośredni i kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów.

Ważne! W związku z RODO nie musisz się dodatkowo kontaktować z nami, wystarczy zapoznać się
z informacjami dostępnymi na tej stronie.

Co to jest RODO?

Informacje o przetwarzaniu danych przez Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. Jeśli wyrazisz na to zgodę możemy przetwarzać Twoje dane celem przedstawienia Ci dopasowanej oferty naszej spółki.

Zasady administracji danymi w Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.

  1. Które dane należy nam podać?

  Dane zbieramy i przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, wynikających z przepisów prawa. Zakres danych będzie różny w zależności od tego, czy dane będą przetwarzane, aby świadczyć hurtowe usługi telekomunikacyjne czy w związku z zatrudnieniem, czy w związku z innymi celami przetwarzania przez nas Twoich danych.

  2. W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane

  • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy,
  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,
  • wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
  • tworzenia zestawień, analiz, statystyk,
  • wsparcia obsługi.

  3. Jakie kategorie danych przetwarzamy

  W szczególności przetwarzamy dane osobowe:

  • klientów będących odbiorcami hurtowych usług telekomunikacyjnych
  • przedstawicieli i reprezentantów klientów
  • detalicznych klientów, którzy są klientami operatora, któremu świadczymy usługi
  • pracowników i współpracowników wykonujących działania na rzecz Administratora Danych oraz całego otoczenia wspierającego,
  • osób związanych z nami umowami najmu, zakupu lub sprzedaży nieruchomości,

  Przetwarzamy także dane osobowe innych administratorów danych, które zostały powierzone nam w celu świadczenia usług dostarczanych przez nas.
  Dane przetwarzane są zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi umownie.

  4. Sprzeciw i inne przysługujące Ci uprawnienia

  Zgodnie z przepisami możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw:

  • wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
   Możesz też złożyć do nas wniosek (dotyczący Twoich danych osobowych) o:
  • sprostowanie (poprawienie) danych,
  • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,
  • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),
  • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
  • przeniesienie danych do innego administratora danych.

  Więcej o powyższych prawach znajdziesz na stronie uprawnienia.

  5. Zgoda

  Jeśli udzielisz nam zgody na wykorzystanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody).

  6. Dane transakcyjne przetwarzane przez Orange

  Danymi transmisyjnymi, które wykorzystujemy, są dane o sposobie korzystania z naszych usług telekomunikacyjnych i z naszej sieci, w szczególności o tym, kiedy, jak często i w jaki sposób korzystasz:

  • z dostępu do internetu, w tym:
  • o czasie trwania sesji internetowych i ilości transferowanych danych,
  • o adresach odwiedzanych stron internetowych i aktywnościach na tych stronach,
  • o rodzaju używanej technologii
  • identyfikatory urządzenia końcowego, za pomocą którego łączysz się z naszą siecią przewodowo (np. dekodera) lub przez Wi-Fi łączysz swoje urządzenia z naszym modemem), oraz o systemie operacyjnym na Twoim urządzeniu,

  7. Przetwarzanie danych osobowych przy realizacji umów o dostępie telekomunikacyjnym

  W ramach świadczonych przez Orange realizacji umów o dostępie telekomunikacyjnym pomiędzy Orange a innymi operatorami może dochodzić do przekazywania informacji o numerach telefonu lub numerach IP. W rozumieniu RODO już sama informacja o numerze telefonu lub numerze IP może stanowić dane osobowe. Ponieważ cele, w których Orange przetwarza te dane nie wymagają zidentyfikowania konkretnej osoby, to Orange nie przetwarza dodatkowych danych w celu zidentyfikowania osób, których numery otrzymuje. W związku z tym, jeżeli w wyżej opisanej sytuacji doszłoby do przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, to w celu wykonania praw przysługujących na mocy RODO niezbędne będzie dostarczenie Orange dodatkowych informacji pozwalających na Państwa prawidłową identyfikację. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna pod linkiem.

Uprawnienia.

  1. Prawo do sprostowania

  Korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.

  2. Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia)

  Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.

  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych.

  4. Prawo dostępu do danych

  Korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.

  5. Prawo do przeniesienia danych

  Korzystając z tego prawa masz możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora.

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Państwa dane mogą być przekazywane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) w sposób przewidziany prawem:
1. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w państwie trzecim, do którego przekazujemy dane (póki co obowiązują decyzje dotyczące Szwajcarii, Kanady, Argentyny, Guernsey, Wysp Man, Jersey, Wysp Owczych, Andory, Izraela, Urugwaju, Nowej Zelandii oraz Japonii),
2. pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń takich jak:

 • wiążące reguły korporacyjne (określone w art. 47 RODO),
 • standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub właściwy organ nadzorczy w zakresie danych osobowych (art. 46 ust. 2 pkt. c lub d RODO). Aktualnie obowiązują klauzule umożliwiające przekazanie danych do administratora spoza EOG (z 2001 r. oraz z 2004 r.) oraz do podmiotu przetwarzającego spoza EOG (z 2010 r.),
 • zatwierdzony kodeks dobrych praktyk (art. 46 ust. 2 pkt. e RODO), czytaj więcej na stronie Prezesa UODO,
 • zatwierdzony mechanizm certyfikacji (art. 46 ust. 2 pkt. f RODO),
 • klauzule umowne zaakceptowane przez organ nadzorczy (art. 46 ust. 3 RODO),

3. a także w przypadkach niezbędnych ze względu na prawnie uzasadnione interesy administratora (pod warunkiem spełnienia wymogów z art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO).

Kopię ww. zabezpieczeń mogą Państwo od nas otrzymać na życzenie.

Kontakt.

Siedziba główna

Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

KRS 0000861724
REGON 387117660
NIP 5252837160

Napisz do nas

Masz pytania dotyczące
współpracy z nami?
Zapraszamy do kontaktu:
kontakt@s-i.pl

Światłowód Inwestycje Sp. z o.o.
Kancelaria S-I
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Prześlij CV

Chcesz dołączyć do naszego zespołu i rozwijać największą sieć światłowodową w Polsce? Daj się poznać:
rekrutacja@s-i.pl

Czy potrzebne są dodatkowe informacje?

Wypełnij krótki formularz, a my postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.